THĂNG LONG - T.D.K

Ông Nguyễn Văn Dụng

Với 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán, ông đã từng là chuyên viên của Tổng cục thuế 10 năm, Giám đốc tài chính của doanh nghiệp FDI 07 năm, làm Trợ lý Kiểm toán, Kiểm toán viên tại Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC 04 năm, Giám đốc Công ty Kiểm toán và dịch vụ tin học 07 năm. Từ năm 2010 đến nay, trên cương vị là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Chi nhánh Miền Nam Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K, Ông phụ trách công tác phát triển khách hàng tại Khu vực Miền Nam; Trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của chi nhánh Miền Nam Công ty.

Trong quá trình hành nghề kế toán và kiểm toán, ông đã được đào tạo qua rất nhiều khóa nghiệp vụ chuyên ngành và có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn tài chính kế toán, kiểm toán và soát xét hồ sơ kiểm toán. Ông đã tham gia chủ trì nhiều cuộc kiểm toán BCTC cho các doanh nghiệp FDI, quỹ tín dụng, dự án do nhóm các ngân hàng phát triển (ADB,WB, AFD, JBIC…) tài trợ trên toàn khu vực Miền Trung và Miền Nam.

Với kiến thức và kinh nghiệm về chuyên môn phong phú, sâu rộng, Chủ tịch Nguyễn Văn Dụng là chuyên gia hàng đầu của Thăng Long – T.D.K, được khách hàng đánh giá cao về trình độ chuyên môn và hiệu quả công việc. Với những am hiểu sâu sắc về công tác quản lý, quản trị và hoạt động kinh doanh của nhiều loại hình doanh nghiệp, ông đã đưa ra những chỉ đạo hữu ích, tư vấn hợp lý nhằm hoàn thiện hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ, nâng cao chất lượng quản lý tài chính và điều hành doanh nghiệp, mang lại lợi tối ưu cho đông đảo khách hàng, góp phần quan trọng vào sự phát triển không ngừng của Thăng Long T.D.K.

Học vấn, chứng chỉ nghề:

  • Cử nhân Đại học Tài chính kế toán năm 1983.

  • Chứng chỉ Tiếng Anh Intermediate – USA năm 1998.

  • Chứng chỉ Kiểm toán viên Quốc gia năm 2000.

  • Chứng chỉ hành nghề dịch vụ Thuế năm 2015.

Nhân sự khác
Bà Từ Quỳnh Hạnh

Bà Từ Quỳnh Hạnh

Nhân sự chính/ 11.02.2018
Thiết kế website bởi OnBig.Net