THĂNG LONG - T.D.K

Avatar
Bài đăng, 17/06/2021
By Administrator

Ngày 6/7/2020 Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long-T.D.K ban hành Quyết định số 44/2020/QĐ-TGĐ ngày 6/7/2020 về việc Ban hành sửa đổi, bổ sung “Quy định lập và lưu trữ hồ sơ thẩm định giá” của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K.

Xem chi tiết tại đường link 

Link download: https://drive.google.com/drive/folders/1rnIdCDlZbmSHtHTMJFXpA2BVbigIbh93?usp=sharing

  • Slogan Thăng Long TDK
Bình luận bài viết
Bài viết cùng chuyên mục
Bộ Tài chính ban hành Thông tư 09/2021/TT-BTC về việc hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 09/2021/TT-BTC về việc hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán

Tin tức/ 09.06.2021
Công văn 636/TCT-DNNCN năm 2021 hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 636/TCT-DNNCN năm 2021 hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Tin tức/ 09.06.2021
Thông tư 8/2021/TT-BTC ngày 25/1/2021 BAN HÀNH CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN NỘI BỘ VIỆT NAM VÀ CÁC NGUYÊN TẮC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Thông tư 8/2021/TT-BTC ngày 25/1/2021 BAN HÀNH CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN NỘI BỘ VIỆT NAM VÀ CÁC NGUYÊN TẮC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Tin tức/ 09.06.2021
Thiết kế website bởi OnBig.Net