THĂNG LONG - T.D.K

Avatar
Bài đăng, 14/03/2018
By

Với mong muốn Hội nghị kỷ niệm 25 năm kiểm toán độc lập do Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) phối hợp cùng Bộ Tài chính tổ chức thành công tốt đẹp, Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long đã tham gia tài trợ số tiền là 20.000.000 đồng.

  • Slogan Thăng Long TDK
Bình luận bài viết
Bài viết cùng chuyên mục
Lễ Ký Kết Bản Ghi Nhớ Hợp Tác Triển Khai Dự Án

Lễ Ký Kết Bản Ghi Nhớ Hợp Tác Triển Khai Dự Án " Đào Tạo Thực Hành"

Tin tức/ 14.03.2018
Thiết kế website bởi OnBig.Net