THĂNG LONG - T.D.K

Ông Nguyễn Tiến Thành

Với 16 năm hành nghề trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K, ông đã trải qua nhiều vị trí làm việc từ trợ lý Kiểm toán viên, Chủ nhiệm kiểm toán, Trưởng phòng nghiệp vụ. Ông đã từng tham gia nhiều cuộc kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán do Bộ Tài chính, VACPA tổ chức; tham gia các buổi tọa đàm do VACPA tổ chức và có nhiều đóng góp trong việc xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng. Hiện nay với cương vị là Phó Tổng Giám đốc, Ông phụ trách công tác duy trì và phát triển khách hàng đối với dịch vụ kiểm toán BCTC; Trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của phòng nghiệp vụ; Kiểm soát chất lượng đối với dịch vụ kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành.

       Trong quá trình hành nghề kiểm toán và tư vấn tài chính, Ông đã được đào tạo qua rất nhiều khóa nghiệp vụ chuyên ngành. Ông đã tham gia chủ trì nhiều cuộc kiểm toán BCTC đối với những doanh nghiệp có lợi ích công chúng niêm yết trên thị trường chứng khoán; Kiểm toán các dự án hoàn thành cho các tập đoàn Kinh tế, doanh nghiệp Nhà nước, Ban quản lý dự án lớn.

Với vai trò tổ chức, thực hiện của nhiều cuộc kiểm toán và tư vấn lớn, Ông đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp tích cực và hiệu quả cho các khách hàng trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý tài chính trong doanh nghiệp, được khách hàng đánh giá cao về trình độ chuyên môn và hiệu quả công việc. Với vai trò, duy trì khách hàng và kiểm soát chất lượng dịch vụ, Ông đã góp phần quan trọng vào sự phát triển không ngừng của Công ty qua các năm cả về doanh thu và số lượng khách hàng.

Học vấn, chứng chỉ nghề:

  • Cử nhân Học viện Tài chính năm 2003.
  • Chứng chỉ kiểm toán viên Quốc gia năm 2010.
  • Chứng chỉ ngoại ngữ Tiếng Anh trình độ C.
  • Chứng chỉ hành nghề dịch vụ Thuế năm 2015.
  • Chứng chỉ Định giá Xây dựng Hạng II năm 2018.
Nhân sự khác
Bà Từ Quỳnh Hạnh

Bà Từ Quỳnh Hạnh

Nhân sự chính/ 11.02.2018
Ông Nguyễn Văn Dụng

Ông Nguyễn Văn Dụng

Nhân sự chính/ 12.04.2018
Thiết kế website bởi OnBig.Net