THĂNG LONG - T.D.K

Chất lượng tạo nên sự khác biệt
Avatar
Bài đăng, 15/05/2020
By Administrator

 Công văn 1391/BHXH-BT của BHXH Việt Nam về thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng.

Theo đó, doanh nghiệp lập danh  sách NLĐ bị ngừng việc (có hưởng lương) do ảnh hưởng Covid-19 theo mẫu số 12.

Cơ quan BHXH căn cứ dữ liệu thu BHXH, BHYT, BHTN trên phần mềm quản lý Thu - Sổ, Thẻ (TST) của đơn vị, doanh nghiệp vẫn đang đóng (không báo giảm) BHXH, BHYT, BHTN để thực hiện xác nhận.

 Nếu khớp toàn bộ danh sách thì xác nhận vào Mẫu số 12 đối với trường hợp doanh nghiệp gửi hồ sơ giấy; trường hợp doanh nghiệp gửi điện tử thì ký, xác nhận gửi điện tử lại cho doanh nghiệp.

 

Công văn 1391/BHXH-BT được ban hành ngày 06/5/2020.

Link Download tài liệu : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1h95fEKqOTYeyVXdouyVRUg00l2WEtwyA

  • Thăng Long-T.D.K
  • Slogan Thăng Long TDK
Bình luận bài viết
Thiết kế website bởi OnBig.Net